Dokumenthantering

Joomlas dokumenthantering är en databas med filer och metainformation. Det är ett flexibelt system som kan kontrollera vilka användare som har tillgång till att visa, ladda, hantera (ändra, avlägsna, publicera etc) dokument i både front och back end.