Vi har mångårig erfarenhet av omfattande projekt både inom affärsvärlden och inom den offentliga sektorn. Några exempel finns i vår portfolio.

Intranet/extranet

Vi har utvecklat intranet- och extranetsystem för både mindre och större organisationer, inom den privata och den offentliga sektorn. Vi baserar systemen på Joomla, som har goda möjligheter till användargrupper med olika rättighetsnivåer, mångsidiga system för att hantera innehåll och bilagor samt möjlighet att koppla ihop inloggningen med externa system, till exempel en existerande Active Directory.

Applikationer

Vi utvecklar webbaserade applikationer på beställning. Vi har bland annat utvecklat kundregister, system för hantering av beställningar, statistikverktyg och mycket annat.

Tag kontakt så berättar vi mera!