Ett webbprojekt är så mycket än bara teknik och utseende. Webbstrategi och -analys är ett viktigt verktyg för att styra och följa upp arbetet på webben. SydWeb hjälper både små och stora företag med de strategiska frågorna.

Omfattande webbstrategi

Webbstrategi handlar om att fastställa mål och medel. Vi går igenom olika strategiska frågor som ligger till grund för planeringen och framtagningen av en webbplats. Utifrån företagets målsättningar, marknads- och konkurrenssituation samt företagets kommunikation definierar vi webbplatsens syfte för verksamheten, och vilka krav och möjligheter detta medför. Resultaten levereras till kunden i en rapport som knyter samman verksamhetsförutsättningarna med konkreta målsättningar för webbnärvaron och funktioner på webbplatsen.

Vi hjälper er med att besvara bland annat följande frågor:

  • Vad är syftet med er webbplats?
  • Vilka är er målgrupp?
  • Hur ni ska driva trafik till er webbplats?
  • Hur ska sociala medier integreras i er webbplats?
  • Vilka är era konkurrenter?

Webbplanering med fokus på användarvänlighet

I vår tilläggstjänst webbplanering kommer vi att grundligt gå igenom webbplatsens upplägg med användarvänlighet som ledord. Vi kan hjälpa er att planera er webbplats så att besökaren uppfyller sitt syfte på bästa möjliga sätt och vill återvända till er webbplats. Detta gör vi genom:

  • Personaworkshop: En fördjupad inblick i vilka användarna är genom att skapa personas - fiktiva karaktärer som representerar besökarna och hjälper att se webbplatsen ur deras perspektiv. För er som håller på att skapar en ny webbplats.
  • Fallbeskrivningar: Sk case studies som visar hur användare integrerar med er webbplats.

Webbplatsutvärdering

Webbplatsutvärderingen inleds med en strukturerad beskrivning av webbplatsen och dess olika element. Webbplatsens olika aspekter jämförs dels med liknande webbplatser, dels med olika principer för webbdesign. Analysens resultat sätts i relation till webbplatsens målsättningar. På så sätt framkommer webbplatsens starka och svaga sidor, samt vilka olika möjligheter som finns för att uppnå målsättningarna. Webbplatsutvärderingen kan användas både för att i efterskott utvärdera en webbplats och som förstudie inför en webbplatsförnyelse.

Besöksanalys

Har du funderat på vem som besöker er webbplats, varifrån de kommer och hur de använder er webbplats? Genom vår besöksanalystjänst kan vi hjälpa dig att hitta rätt svar samt ge råd om hur du kan utveckla din internetnärvaro. Genom att följa med er besöksstatistik kan ni tex få reda på om olika marknadsföringsåtgärder har givit resultat och hur dessa åtgärder kan utvecklas. Vi kan hjälpa er att skräddarsy datainsamling och rapportering samt analysera besökarnas beteende och optimera webbplatsen utgående från detta. Om er webbplats är uppbyggd av oss har vi redan installerat statistikverktyget Google Analytics åt er. Om inte, kan vi enkelt installerar behövliga koder på er webbplats så att ni får tillgång till rapporteringsverktyget.

Sökmotoroptimering

Genom rätt sökmotoroptimering får ni besökare till er hemsida som faktiskt är intresserade av just det ni erbjuder. Målet med sökmotoroptimering är att klättra högre i sökmotorernas (t.ex. Google) resultatlistor för de sökord som just era kunder använder. Detta ökar antalet besök på din webbsida och därmed antalet potentiella kunder.

Om er webbplats är skapad av oss har vi redan byggt den rent tekniskt så att den stiger högt i sökresultatlistorna på Google och andra sökmotorer. Vi kan hjälpa er med att bland annat göra en sökordsanalys och gå igenom er webbplats för att se att ni har relevent innehåll på webbplatsen

Kontakta oss för mer information!