SydWebs videotjänst kombinerar en egen plattform för videostreaming med ett mediagalleri för Joomla. Dina videoklipp anpassas automatiskt för olika plattformar och bandbredder och kan visas tillsammans med material från andra medieplattformar, exempelvis Youtube.

Mediagalleri för Joomla

Mediagalleriet installeras som en tilläggskomponent till Joomla. Det används för att ladda upp och organisera dina videoklipp på Sydwebs videoplattform samt för att presentera dem på webbplatsen. Ofta är en organisation närvarande på flera plattformar, därför ger komponenten också möjlighet att organisera och spela upp videoklipp från externa sajter som Youtube eller Vimeo.

  • Alla videoklipp spelas upp med inbäddningskod från respektive tjänst
  • Organisera och kategorisera klippen på webbplatsen oberoende av ursprung
  • Organisera dina videoklipp med hjälp av nyckelord och teman

Videoplattform

Tjänsten dimensioneras efter kundens behov. Videoplattformen innehåller både lagringsutrymme för videoklipp och bandbredd. Videoklippen hanteras via kundens egen webbplats genom mediagallerikomponenten:
1) Organisera dina klipp i mappar
2) Automatisk konvertering till versioner med olika upplösning och kvalitet
3) Vid uppspelning väljs automatiskt den lämpligaste versionen för tittarens badbredd och skärmupplösning (mobil, platta, skärm)

Varför en egen videotjänst?

I en värld av gratis videoplattformar finns det fortfarande goda skäl att använda en egen tjänst:
1) Datasäkerhet - ditt material befinner sig på servrar i Finland hos en lokal leverantör som tar regelbundna backuper
2) Driftsäkerhet - du gör dig inte beroende av en extern gratistjänst, men behöver inte heller sluta använda dem. Tack vare mediagalleriets kapacitet att föra samman video från olika tjänster behöver du inte lägga alla ägg i samma korg.