SydWebs hosting-tjänster är baserade på en enterprise-klassad Linux-plattform. Servrarna utgör en modern helhetslösning som är kopplad direkt till det nationella felsäkrade stamnätet med flera olika förbindelser. Driftsäkerheten garanteras bland annat av att all kritisk utrustning är dubblerad samt att serverparken baserar sig på den senaste virtualiseringstekniken.

Systemet och kundernas filer säkerhetskopieras rutinmässigt varje dag. Informationen lagras också regelbundet i ett system på annan ort. Serverhallen finns i Finland och är fullt utrustad med ventilation, släckningssystem och reservkraft i form av UPS:er och extra strömgeneratorer som tar över vid längre avbrott. Tillträde till serverhallen är begränsat till en liten skara personer och alla besök loggas. Servrarnas drift övervakas dygnet runt och larm skickas ut vid störningar i driften.