Innehåll

Varje domännamnsanvändare ansvarar själv för att domännamnsregistreringen överensstämmer med lag. Domännamnet får inte kränka någon annans skyddade namn eller varumärke. Du kan förlora domännamnet som du registrerat, om innehavaren av det kränkta namnet eller varumärket kräver det.

Innan du registrerar ett domännamn bör du kontrollera att domännamnet inte kränker någon annans skyddade namn eller varumärke inom EU.

Skyddade namn eller märken är:

Form

Ett fi-domännamn får omfatta 2–63 tecken. Om de tillåtna tecknen och begränsningarna i användningen finns närmare instruktioner.

Tillåtna tecken i ett domännamn är

  • bokstäverna a–z
  • siffrorna 0-9
  • bindestreck-minus (-).

Tillåtna nationella tecken är

  • bokstäverna å, ä och ö
  • tecknen som används i samiska i Finland.

Ett domännamn får inte börja eller sluta med ett bindestreck-minus. Tredje och fjärde tecknet får inte båda vara bindestreck-minus.

Ett undantag är domännamnets ACE-format som innehåller de nationella tecknen å, ä eller ö (ASCII Compatible Encoding). Där får både tredje och fjärde tecknet vara bindestreck-minus.