Helsinki Tourist Guides

Helsinki Tourist Guides är en gemensam webbsida för föreningarna Helsingfors Auktoriserade Turistguider rf och Helsingin Turistioppaat ry. Tillsammans har de nästan 400 medlemmar. Sidan används främst för att marknadsföra deras guidetjänster. I februari 2015 publicerades en ny webbsida, där medlemmarna själv kan redigera sin profil, med bland annat kontaktuppgifter och rundturer. För vardera förening byggde vi ett eget intranet för att sköta intern kommunikation. www.helsinkiguides.fi