SydWeb fungerar som teknisk huvudleverantör för KivaQ:s system för arbetsvälbefinnandeenkäter. Systemet har utvecklats under många år och innehåller ett flertal olika enkäter, referensmaterial, analysverktyg, online-beställning och betalning samt mycket mer.

SydWeb sköter även om KivaQs Wordpress-hemsidor.

www.kivaq.fi