Kimito Telefon

Sommaren 2015 beställde Kimito Telefon en helhets förnyelse av deras webbsida. Nu är det lättare för besökaren att hitta information, så som nyheter, kampanjer och driftsmeddelanden redan på framsidan. På den nya sidan kan man nu söka fibertillgänglighet genom att skriva in adressen eller pricka in adressen på kartan. Kartan anger då om man kan beställa fiber eller om man vill anmäla intresse för fiber.  Driftsmeddelandena kan nu även ses på en störningskarta, där man kan visa områden som berörs av störningen. 

SydWeb har både stått för den grafiska designen samt för det tekniska förverkligandet. www.kimitotelefon.fi