Vaihe 1: Alustava suunnittelu ja sopimus

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen asiakas tapaa SydWebin projektivastaavan ja he käyvät yhdessä läpi tarjouksen ja tarkentavat asiakkaan tarpeita. Tapaamisessa käydään läpi asiakkaan kotisivuston ulkonäköä ja asettelua koskevat toivomukset. Tapaamisen tavoitteena on sopia verkkosivuston sisällöstä ja toiminnoista sekä saada kaikki tieto, jonka SydWeb tarvitsee luodakseen designehdotuksen asiakkaalle. Tapaamisen jälkeen tehdään sopimus tarjouksen ja tapaamisessa sovitun perusteella.

Vaihe 2: Designehdotus

Tässä vaiheessa asiakas tapaa sivuston ulkoasun suunnittelijan ja näkee ensimmäiset designehdotukset. Ehdotukset näytetään kuvina ja ne voidaan yksinkertaisesti muokata, kunnes asiakas on tyytyväinen lopputulokseen. Projektin tämä vaihe päättyy jonkin designehdotuksen hyväksyntään.

Vaihe 3: Sisällön suunnittelu

Kotisivuston sivuhierarkia ja sisältö sekä lisämoduulien ja erikoistoimintojen sijainti sivustolla suunnitellaan yksityiskohtaisesti läheisessä yhteistyössä asiakkaan ja SydWebin projektivastaavan kesken. Tämän suunnittelun pohjalta, projektin seuraavassa vaiheessa, SydWeb rakentaa kotisivuston prototyypin, joka sitten täydennetään tekstillä ja kuvilla.

Vaihe 4: Prototyyppi ja sisällöntuotanto

SydWeb perustaa www-hotellitilin, asentaa julkaisujärjestelmä Joomlan ja rakentaa kotisivuston hyväksytyn designehdotuksen sekä sisällön suunnittelun perusteella. Kotisivusto on koko ajan asiakkaan saatavilla tilapäisessä www-osoitteessa.

Asiakas kokoaa teksti- ja kuvamateriaalia samanaikaisesti, kun SydWeb rakentaa kotisivustoa. Tekstit toimitetaan SydWebille ennen sovittua määräaikaa ja syötetään julkaisujärjestelmään. Asiakkaan niin toivoessa SydWeb voi myös avustaa materiaalin kokoamisessa mm. muotoilemalla, oikolukemalla tai kääntämällä tekstiä tai hakemalla kuvamateriaalia.

Vaihe 5: Koulutus

Kun toimitettu sisältö on syötetty julkaisujärjestelmään ja sivuston kaikki toiminnot ovat valmiina, pidetään asiakkaalle koulutustilaisuus. Asiakas oppii päivittämään verkkosivustonsa sisältöä sekä käyttämään eri toimintoja.

Vaihe 6: Testaus ja korjaukset

Tässä vaiheessa kotisivusto on jo valmis ja sovitut testaukset suoritetaan. Tietyt perustestit, kuten esimerkiksi sivuston läpikäynti tavallisimmilla selaimilla ja kaikkien toimintojen toimivuus, tehdään aina ennen sivuston julkaisua. Lisäksi voidaan järjestää mm. ulkopuolisten koehenkilöiden suorittamia kattavampia testejä ja sivuston käytettävyysarviointeja

Vaihe 7: Julkaisu

Kotisivusto julkaistaan oikeassa osoitteessaan internetissä.

Vaihe 8: Takuu, ylläpito ja jatkokehitys

SydWeb korjaa kaikki virheet ja puutteet, joita sivustossa esiintyy julkaisun jälkeisenä kahden kuukauden pituisena takuuaikana. Takuuaikana sivuston pääkäyttäjällä on oikeus SydWebin puhelintukeen arkisin toimistoaikana 9-16. Takuuajan jälkeen asiakas voi ostaa tuen ja teknisen ylläpidon jatkuvana lisäpalveluna

Sivustonne julkaistuamme voimme auttaa teitä kehitystyössä. Ottakaa yhteyttä niin kerromme lisää.