Sisältö

Jokainen verkkotunnuksen käyttäjä vastaa itse rekisteröimänsä verkkotunnuksen lainmukaisuudesta. Verkkotunnus ei saa loukata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Voit menettää rekisteröimäsi verkkotunnuksen, jos loukatun nimen tai tavaramerkin haltija sitä vaatii.

Tarkista julkisista rekistereistä ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä, ettei verkkotunnus loukkaa toisen Suomen ja EU:n alueella suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.Suojattuja nimiä tai merkkejä ovat:

Muoto

Fi-verkkotunnus voi sisältää 2–63 merkkiä, joista on tarkemmin määritelty, mitkä merkit ovat sallittuja ja millaisia rajoituksia niiden käytössä on.

Verkkotunnuksessa sallittuja merkkejä ovat:

  • kirjaimet a–z
    numerot 0–9
    tavuviiva-miinusmerkki (-). Tavuviiva-miinusmerkki ei saa olla verkkotunnuksen ensimmäinen eikä viimeinen merkki. Kolmas ja neljäs merkki eivät saa molemmat olla tavuviiva-miinusmerkkejä.

Poikkeus on kansallisia merkkejä å, ä tai ö sisältävän verkkotunnuksen ACE-muoto (ASCII Compatible Encoding). Siinä kolmas ja neljäs merkki saavat molemmat olla tavuviiva-miinusmerkkejä.

Sallittuja kansallisia merkkejä ovat

  • kirjaimet å, ä ja ö
    Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit.