Raseborgs stad

Raseborg stad beställde år 2014 en helhetsförnyelse av webbplatsen från Sydweb. Webbplatsen byggdes upp med senaste huvudversionen av Joomla, baserat på ny design och ny innehållsstruktur. I projektet ingick omfattande omarbetning av äldre innehållsstruktur, utveckling av skräddarsydda tekniska lösningar samt ett flertal utbildningar av stadens personal. www.raseborg.fi