Dalmed

DalMed är en företagshälsovårdsenhet som erbjuder förebyggande och främjande företagshälsovård samt övriga hälso- och sjukvårdstjänster till företag och privatföretagare på Kimitoön. Dalmed beställde av oss en helhetsförnyelse av webbsidan. Sidmallen är baserade på SydWebs standard-mall och kan lätt skräddarsys för olika företag.

Planering, grafisk design och teknisk förverkligande har gjorts av SydWeb. www.dalmed.fi