Boden.fi - videoportal

Yrkesakademin i Österbotten beställde en videoportal av SydWeb 2016. Boden är en central informationskanal för landsbygdsnäringarna bestående av bland annat:

  • live-sändningar från olika seminarier
  • videomaterial som föreläsningar och olika instruktionsmoment som kan användas i undervisning
  • enkelt tillgängligt kursmaterial online
  • informativt videomaterial och reportage riktade till landsbygdens aktörer
  • intervjuer med sakkunniga om aktuella ärenden inom primärnäringarna
  • erbjuda möjlighet till tolkning i samband med olika evenemang

Planering, grafisk design och teknisk förverkligande har gjorts av SydWeb. www.boden.fi