Visit Raseborg - App

Ny app för Raseborgs stads turistbyrå. Fokus har varit på att presentera Raseborgs serviceutbud på ett mångsidigt och utförligt sätt. Appen är en naturlig fortsättning på webbsidan och har tyngdpunkten på servicesökningen. Du kan bland annat:

  • hitta ställen där du kan äta, dricka och vila

  • läs om konserter, utställningar och andra evenemang att besöka och delta i

  • få information om öppethållningstider och avgifter

  • se din position på kartan och hur du kommer till din destination.

SydWeb har planerat och förverkligat appen. Appen kan laddas ner i App Store och Google Play.