Fiberhem

Portalens syfte är att informera om utbyggnaden av optisk fiber i Karis Telefons verksamhetsområde, samt den teknik och de tjänster som fibernätet för med sig. En interaktiv karta visar var utbyggnad av nätet pågår, samt låter boende i andra områden anmäla intresse. Kunder som redan har en fiberanslutning kan beställa tilläggstjänster. www.fiberhem.fi