Boden.fi - Videoportaali

Yrkesakademin i Österbotten tilasi SydWebiltä videoportaalin vuonna 2016. Boden.fi on Maaseutuelinkeinojen keskeinen tiedotuskanava, joka koostuu muun muassa seuraavista osista:

  • Suorat lähetykset seminaareista
  • Opetukseen suunnatut luennot ja ohjeet videomuodossa
  • Kurssimateriaali helposti saatavilla verkossa
  • Maaseudun toimijoille suunnatut informatiiviset videot ja reportaasit
  • Asiantuntijoiden haastattelut pääelinkeinojen ajankohtaisista asioista
  • Tulkkimahdollisuudet erilaisten tapahtumien yhteydessä

Sivuston teknisestä toteutuksesta ja graafisesta suunnittelusta vastaa SydWeb. www.boden.fi

 

Yrkesakademin i Österbotten